Добрий ангел смерті. Андрей Курков. Читать онлайн. Newlib. NEWLIB.NET

Автор: Андрей Курков
Издательство: OMIKO
Серия: Зібрання творів Андрія Куркова
Жанр произведения: Современные детективы
Год издания: 2000
isbn:
Скачать книгу
пустелю каспійський вітер.

      А вітер усе посилювався. У мене заболіла спина – чи то від незручної пози, чи то від постійного совання. І руки заболіли. Якось непомітно я вибився з сил. Здалося, що мої зусилля для боротьби з цим літаючим за вітром піском надмірні. Здалося, що можна скидати з брезенту пісок, просто повертаючись раз на півгодини з боку на бік. І я застиг нерухомо, даючи відпочинок виснаженому тілу.

      Конец ознакомительного фрагмента.

      Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

      Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

      Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

/9j/4AAQSkZJRgABAQEASABIAAD/2wBDAAIBAQIBAQICAgICAgICAwUDAwMDAwYEBAMFBwYHBwcGBwcICQsJCAgKCAcHCg0KCgsMDAwMBwkODw0MDgsMDAz/2wBDAQICAgMDAwYDAwYMCAcIDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAz/wgARCAfEBdwDAREAAhEBAxEB/8QAHQABAAAHAQEAAAAAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICf/EABwBAQACAwEBAQAAAAAAAAAAAAACAwEEBQYHCP/aAAwDAQACEAMQAAAB9+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABApFMkJCYnJyqTEQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACUlJCQAAAAAAAAAExUJyYiAAAAACQtDlZzkFmYkxJ1g6YZYzBdE5EAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlAAAAAAAAAAAOXHOizLcpgAAAAAAAAETfjoRmTIlUAAAAAoHJjl5186SRJga+eMznB69N/NpMgTgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEoAAAAAAAAAAB5lPQwAAAAAAAAAAPExqR6mOgG0F8AAAAQKB5zNsOxk4AAJDwKaWeqjqJtxdAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEoAAAAAAAAAAIHkU38zBtBuBcFQAAAAAgSkDVzTDDnlcwB6YOtG+GSAAABAonng6EdKAAAAOFnzvPXJ286SZQiAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACUAAAAAAAAAAEDWTmpyY54YA3g9CHbScAAAA0I8cHGSc2oz5ljbDpJ1E3UvwAACBKckMWdvIgAAAHmc8HnpY78dYM4TAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlAAAAAAAAAAALE1w1E10wpiDnx2o9DkwAABzw+XZmjfjoBt5nzImZNoNqM8XIAABAxx5gPVRVAAABKaofM0qnfTux08zBMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACUAAAAAAAAAAAlLUsyzLUsjWzgh7WKgAAB4CPPJ1g7AdUNuMsXZdl4XBcE4AAIFI82HejOgFqcBOSEhWImvHHjYDpJ146ybsXhEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEoAAAAAAAAAABEiSAgUjHHng7ibcAAAfI0yh247kdWM0XRMRJiIAAAIGGPOx6fJgaEfOg1g3k202AviuXJmDbzoJupmCoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASgAAAAAAAAAAESIABSNANJO8AAAwZ8djtJ3k7odELwiAAAAAQJDzYd+MsRNHPl8Xh006SdANlL4qFwXxmDOGRKpMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASgAAAAAAAAAAESIABIYQ4AemwAAcxPlkdxPQR203gqEQAAAACBaHmM9SExaHy9NXOpnZTqpuxlyuTkSsVCqRJgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASgAAAAAAAAAAESIABAxB55PTgAAOGHzfO7noU7MbgTgAAAAECBwY6KboQPIJ4sOtnZTtp0AzxXABEiAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASgAAAAAAAAAAESIABAxp5xPT4AAPOB8/z0CehjsRs5EAAAAAFseWz1MVTBHyVNpO3HbTrRsZXIgAAAAAAAAAAAAAAECIIAAEQAQIgAgCIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAAAAAAACJEAAFieaj1ARAAPMZ4QPQx6FOumyEQAAAACU5WUDrZKeLjyOddO+nZzfC+JgAAAAAAAAAAAAACBEgQJC3LcplwXRVIgiQJCUAESYmAIgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEoAAAAAAAAAABEiAACyPNR6fIgAHlk8Onoo9CHXTPgAAAAECkeVz1MVjAnyTN0OznfzpxsJMRAAAAAAAAAAAABAiQJSmW5qRxgpHlI9VnaTZjLkxAtzUzlpgyubAbuZQyReF4VScEQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACUAAAAAAAAAAAiRAABZnms9OEwAB5UPER6KPQp1wz4AAAABKagctO/g8VHk07OdxO4G7F4RAAAAAAAAAAAABApFApHOTlhUNrO1F4fMA6ad1Olm2kDj5z03E6mX5gzn5x850dEO+m0mbMgVSYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlAAAAAAAAAAAIkQAAWp5pPTpEAA8qniI9EnoY62Z8AAAAAonl49Nl0YA+SRuh287idZM6VAAAAAAAAAAAAASmkHHywKx0c6mVCJEgfL0vjvx2I1M1I7AdLJiIAJCQ80Hkk9MHZTcDNl2TAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlAAAAAAAAAAAIkQAAWp5pPTpEAA8qniI9EnoY62Z8AAAAEpiDz4emCB4pPJ52E78dmN7LoiAAAAAAAAAAAACkeUj06XpOTgAED5eGMOhnTz0Mb2TEwAAAJDUz5znSz0UdBNlLwmAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAAAAAAACJEAAFqeaT06RAAPKp4iPRJ6GOtmfAAAABTPM56BMyYI+SJuh2c78dSM8VAAAAAAUCuAAAAAACkecDRTFFc7QdwJgCB8wzoB6/NnOLHITEF6bIdMO0l8RABAwR8zDqR6KOkGyFyTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlAAAAAAAAAAAIkQAAWp5pPTpEAA8qniI9EnoY62Z8AAAAlMUedT08DxaeSjsZ3Y7ebsXZElOfnQgAAADyOUD1aZIAAAAAFI1I1452a2cpPdJswAMCSnkc85mwG5mVMiVjFmvneT00VgAQNLPluemTu50k2ArAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlAAAAAAAAAAAIkQAAWp5pPTpEAA8qniI9EnoY62Z8AAAApnmM9CGaMOfJA247ad0OsGeKgOMnhg+pJUAAABpR4/MCfQsuAAAAACifNM7aZA7CaYVjv4BA89HgwyJ0Y3k242wzZclEwRoZgD2wZEAEp5kPFJ69O0m8mUJgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACUAAAAAAAAAAAiRAABanmk9OkQADyqeIj0SehjrZnwAAASmqnFT0mSnjE8jHZDvR2c3suiYonz2PPx9iSuCkWpfFMtS+BjzhxRPQ5xo0A9DGdJgUjEGaImMOVFkdfKhhDip6VIggfL00w6adbOpm3mxF+VSmY4wJoBy09plcAFE+U50U9HnVzbiuAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASgAAAAAAAAAAESIAALU80np0iAAeVTxEeiT0MdbM+AAACieUj1QXJp58oTeTtZ3o6ebATg8zm9nyzPrqbmc5Pn+d1PZh8yz1+d3PGpXPPx1E9DngE7Sc7N9PoOczPNxx09IGxngE+s5qJ4APqgWB51PTgBA+XhgjuJ3A6qbAXJMRIEC0NdOTlkekwADyoeOT1WdvOjmQJgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASgAAAAAAAAAAESIAALU80np0iAAeVTxEeiT0MdbM+AAAUzhJsx1IoHzTOenXzuJ2k3IvAYQ8Unrk+WB9DTvBrh84z1sdvPj2fYk85nns+kx4RMee3z5EH1qOVHz6PrcfKs+oB4EPWRfHznPrweRzmp9BywPOh6aIggfLwxp6EO8nSy/IgAEpbmuHmE9amUABq58iD1Ed8OvmxEwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAAAAAAACJEAAFqeaT06RAAPKp4iPRJ6GOtmfAABTOamgHoskPFh5KOtnZjtZ0UzBUIHjMzpcHkU9QHsItT46nr40k5efVk+ZZ3U9gnzVPQJ1s+Zp9ejymefD1UeEj2UduN/PLhwY+h58tT1geqDHHnQ9NEQQPl4WR6FO9HRi+AAAJSzOeGhHowAFM+TRvZ6IO5m3k4KZICoTkxEAAAAAlJSmSgiVSYmAAAAAAAAAAAAAAAAJQAAAAAAAAAACJEAAFqeaT06RAAPKp4iPRJ6GOtmfABApnLDn56UIHkw8RnTjsB2g6gbMVyBoZ5SPdJKeAC1PoUctPmwfXc8cnMj28fPQ9CnqM+Wx9RzzecDPo0fMY96nKTyCfWE4sdHPEptJnDyGewj1eW550PTREED5eFkehTvR0YvgAAAUzBnmw9YEQCU+ahrp6QO8m7lI4Qa0YY9AGxmYLwnIgAAAlKJqZxYx5rB2I34y5ki5IkQAAAAAAAAAAAAAACUAAAAAAAAAAAiRAABanmk9OkQADyqeIj0SehTrZnwSkpZnncz53ctjxIeXDpx1A7KdNNrL0iaOeLjYT26a2eJTWj22c/NCPZx4xNPPchxU8mnZj0cdDPn8cnPRp6AOmGnHzcNnPW53Q8LGpnvI+bB7MO/FiedD00RBA+XhZHoU70dGL4AAAEpZnlc9XlUAHzxOWHoo70aEW56AM2eVDzOezzoBthkCIAAIEhgTzibkdwK5qB85zup3o3U2IrkQAAAAAAAAAAAAAACUAAAAAAAAAAAiRAABanmk9OkQADyqeID0Id9OpmdJTUzkpZnoI2U58eAzUTfzp51Y6ebYZAmBTABTJiAIExMSECoSkhOVAfKo9undycEhTJSqQKZEmJCoTGMPPB6bIggfLwsj0Kd6OjF8AAAAUTzidtNlAB88TkZ2U3A9TG2kwMefHM9iHZTqRnyoAAQKZzE5SenC6IgHKD5ontM60dGMmRBAlIEAAAAAACYiQJiIIAiAASgAAAAAAAAAAESIAALU80np0iAAcCPKhtxtJsRkCubWdZL81E8cnnU3I306UdXN9NnL4nBIYUwRjy3KYAAAABMXpsBr58pT6XHby2NdMYWJSIAAAESyOfHp8mBA+XhZHoU70dGL4AAAApnJyodWAIHzaOYHts9LFQAEh8cDuh3w7ibaVgAQLc48YQ9AE4ABZnxsPUJ3Q7MbETlqa4YssigAAAAACoZEyBXK5cF0XJVJgRAJQAAAAAAAAAACJEAAFqeaT06RAAKZOAQJgAQOOnkM4ydGOznVzpZsxelQiCmeQDo5EEAAAAADUjxMfRE0U2I3A6qcSNVNgIAAAAAHRDdSIIHy8LI9CnejoxfAAAAEhopo53MApnz3PYp0QnAALY+NR2876d3N3KwAKRx4xR3QqgAA1Q+Q56IO9ncjbCc5kcZN4AAAAAABRMWa6a