Hekayələr. О. Генри. Скачать в формате fb2, epub, doc, txt. Newlib. NEWLIB.NET

Hekayələr - О. Генри

Автор: О. Генри
Издательство: Altun Kitab
Серия: Hekayə ustaları
Жанр произведения:
Год издания: 0
isbn: 9789952241778 

Kitaba dünyanın qısa hekayə ustaları arasında xüsusi yer tutan O.Henrinin seçmə əsərləri toplanıb. Cəmiyyətdəki sosial ziddiyyət və mənəvi eybəcərlikləri bu əsərlərin ana xəttini təşkil edir.