Genbrugskirker i Rom. Maria Fabricius Hansen. Скачать в формате fb2, epub, doc, txt. Newlib. NEWLIB.NET

Genbrugskirker i Rom - Maria Fabricius Hansen

Автор: Maria Fabricius Hansen
Издательство: Ingram
Серия:
Жанр произведения: Архитектура
Год издания: 0
isbn: 9788771245769

Mange turister rejser til Rom for at studere de mange levn fra byens antikke storhedstid, men de fAerreste er klar over, at antikken ogsa har sat sit prAeg pa en rAekke af Roms kirker.I middelalderens kirkebyggeri brugte man antikkens arkitektur som en slags stenbrud med prAefabrikerede byggematerialer. Resultatet blev nogle meget brogede og opfindsomt sammenstykkede kirkerum.I bogen fortAelles om de romerske genbrugskirkers historie, om principperne for fordelingen af de antikke dele og om betydningerne i at nedbryde og bygge pa fortiden.Derudover prAesenteres et udvalg pa elleve sAerligt skonne og varierede genbrugskirker.Bogen er forsynet med kort og andre praktiske oplysninger, som gor den velegnet til brug ved jagten pa fortiden i nutidens Rom.