Славяни. Словените. Славени. Индоевропейски миграции. Индоевропски миграции. Индоевропске миграције. Андрей Тихомиров. Скачать в формате fb2, epub, doc, txt. Newlib. NEWLIB.NET

Славяни. Словените. Славени. Индоевропейски миграции. Индоевропски миграции. Индоевропске миграције - Андрей Тихомиров

Автор: Андрей Тихомиров
Издательство: Издательские решения
Серия:
Жанр произведения: История
Год издания: 0
isbn: 9785005078933

Книгата разказва за древните миграционни движения на славянските народи, след като те напуснали своя индоевропейски дом на степите на Южния Урал – Черно море.Книгата раскажува за античките миграциски движења на словенските народи откако тие им оставиле индоевропски дом на Црното Море на степите на Јужниот Урал.Књига говори о древним селидбеним покретима славенских народа након што су напустили индоевропски дом Црног мора у степе Јужног Урала.