A Way to Success: English for University Students. Year 2. Student’s Book. Н. В. Тучина. Скачать в формате fb2, epub, doc, txt. Newlib. NEWLIB.NET

A Way to Success: English for University Students. Year 2. Student’s Book - Н. В. Тучина

Автор: Н. В. Тучина
Издательство: ""Издательство Фолио""
Серия:
Жанр произведения: Учебная литература
Год издания: 2014
isbn: 978-966-03-6914-6

Підручник складається з 14 уроків (units), які за тематико-ситуативним змістом і мовним матеріалом відповідають програмі другого курсу мовного ВНЗ, віковим особливостям студентів і сферам їх пізнавальних інтересів. За рахунок особистісно зорієнтованих вправ і завдань, викладу змісту на основі концентричності і циклічності планування, опори на багатий ілюстративний матеріал створюється сприятливе в афективному відношенні мовне довкілля. Рівень складності звукових і друкованих матеріалів і завдань до них відповідає рівню В2 за шкалою Рекомендацій Ради Європи і забезпечує реалізацію принципу наступності порівняно з підручником «A Way to Success» для студентів 1 курсу.