Modernizmin Serüveni - Bir "Temel Metinler" Seçkisi 1840 -1990. Коллектив авторов. Скачать в формате fb2, epub, doc, txt. Newlib. NEWLIB.NET

Modernizmin Serüveni - Bir "Temel Metinler" Seçkisi 1840 -1990 - Коллектив авторов

Автор: Коллектив авторов
Издательство: Sel Yayıncılık
Серия:
Жанр произведения:
Год издания: 0
isbn: 9789755707624

"Rimbaud'nun «„mutlaka modern olunmalı“» sloganıyla, Meschonnic'in «„modernizm iyileşilmesi gereken bir hastalıktır“» saptaması arasına giren 150 yıl içinde yeryüzü kültürü, Batıdan Doğuya, Kuzeyden Güneye modernist bakışın egemenliği altında yaşadı. Enis Batur, temel bir başvuru seçkisi, bir eğitim aracı olarak tasarladığı Modernizmin Serüveni'nde, konunun farklı teorik cephelerine ışık tutan ana metinleri bir araya getirdi. Yalnızca sanat ve edebiyatın sınırladığı bir toplam değil buradaki: Felsefeden mimariye, geniş bir yelpazede bir çağın değerlerini, taşkınlıklarını, ütopyalarını gösteren bir kaynak-kitap."