Feniks və xalça. Эдит Несбит. Скачать в формате fb2, epub, doc, txt. Newlib. NEWLIB.NET

Feniks və xalça - Эдит Несбит

Автор: Эдит Несбит
Издательство: Altun Kitab
Серия: Dünya ədəbiyyatından seçmələr
Жанр произведения:
Год издания: 0
isbn: 9789952245158

Bu romanda Siril, Anteya, Robert, Ceyn və Quzu adlı bacı-qardaşlar möcüzəvi Feniks quşu ilə tanış olur, sehrli xalçanın sahibinə çevrilirlər. Bununla da həyəcan dolu macəralar başlayır!