Dəniz kənarı ilə qaçan alabaş. Чингиз Айтматов. Скачать в формате fb2, epub, doc, txt. Newlib. NEWLIB.NET

Dəniz kənarı ilə qaçan alabaş - Чингиз Айтматов

Автор: Чингиз Айтматов
Издательство: Аудиокитаб ООО
Серия:
Жанр произведения:
Год издания: 0
isbn:

1977-ci ildə yazılmış “Dəniz kənarıyla qaçan Alabaş” əsərində dörd ovçunun dənizə çıxmasından, hadisələrin onların gözlədiklərindən tamamilə fərqli cərəyan etməsindən və Kirisk adlı oğlanın keçdiyi ağır sınaqlardan bəhs olunur.