Metro-2033. Дмитрий Глуховский. Скачать в формате fb2, epub, doc, txt. Newlib. NEWLIB.NET

Metro-2033 - Дмитрий Глуховский

Автор: Дмитрий Глуховский
Издательство: Hadaf Neshrleri
Серия:
Жанр произведения:
Год издания: 0
isbn:

İl 2033. Nüvə müharibələrindən sonra xarabalığa çevrilmiş dünyada insan soyu az qala tükənib, radiasiya səbəbindən şəhərlərdə yaşamaq mümkün olmayan hala gəlib. Xarabalıqlar arasında isə dəhşətli mutant varlıqlar dolaşır. Fəlakətdən xilas olan bir neçə min insan isə yerin altına – dünyanın ən böyük nüvə sığınacağı olan Moskva metrosuna pənah aparır. Bura bəşər övladının son qalasına çevrilir.