Mənim həyatım. Софья Толстая. Скачать в формате fb2, epub, doc, txt. Newlib. NEWLIB.NET

Mənim həyatım - Софья Толстая

Автор: Софья Толстая
Издательство: JekaPrint
Серия:
Жанр произведения:
Год издания: 0
isbn: 978-9952-8276-9-1

Uzun illər idi ki, Tolstoyun arvadı, onun dostu və köməkçisi Sofya Andreyevnanın əlyazması arxivdə saxlandığından oxuculara məlum deyildi. Çünki S.Tolstayanın vəsiyyətinə görə əlyazması onun ölümündən 50 il sonra çap oluna bilərdi. Oxucular kitabdan bu böyük insan haqda, onun ailəsi, yaxın adamlarla münasibəti barədə çox şey öyrənəcəklər. Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuş-dur.