Ağ gəmi. Чингиз Айтматов. Скачать в формате fb2, epub, doc, txt. Newlib. NEWLIB.NET

Ağ gəmi - Чингиз Айтматов

Автор: Чингиз Айтматов
Издательство: Altun Kitab
Серия: Dünya ədəbiyyatından seçmələr
Жанр произведения:
Год издания: 0
isbn: 9789952243161 

Çingiz Aytmatov əfsanələri real həyatla, yaşadığı zamanla əlaqələndirdiyi bu əsərində birinci sinfə getməyə hazırlaşan balaca oğlanın arzularından, qurduğu xəyal dünyasından bəhs edir.