Cəmilə. Чингиз Айтматов. Скачать в формате fb2, epub, doc, txt. Newlib. NEWLIB.NET

Cəmilə - Чингиз Айтматов

Автор: Чингиз Айтматов
Издательство: Altun Kitab
Серия: Dünya ədəbiyyatından seçmələr
Жанр произведения:
Год издания: 0
isbn: 9789952243307 

Bu əsərin qəhrəmanı cavan qırğız qadınıdır. O, köhnə, patriarxal adətlərin ziddinə olaraq inamla öz məhəbbətinə doğru addımlayır.