Hekayələr. Чингиз Айтматов. Скачать в формате fb2, epub, doc, txt. Newlib. NEWLIB.NET

Hekayələr - Чингиз Айтматов

Автор: Чингиз Айтматов
Издательство: Altun Kitab
Серия: Hekayə ustaları
Жанр произведения:
Год издания: 0
isbn: 9789952242058 

Bu kitaba böyük qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatovun seçmə hekayələri toplanıb. Qəhrəmanları mənəvi cəhətdən güclü, mərhəmətli insanlar olan bu hekayələr oxucuda dərin təəsürat yaradır.