Sens życia, sens wiersza. Szkice o twórczości Stanisława Barańczaka. Joanna Dembińska-Pawelec. Скачать в формате fb2, epub, doc, txt. Newlib. NEWLIB.NET

Sens życia, sens wiersza. Szkice o twórczości Stanisława Barańczaka - Joanna Dembińska-Pawelec

Автор: Joanna Dembińska-Pawelec
Издательство: OSDW Azymut
Серия:
Жанр произведения: Религиоведение
Год издания: 0
isbn: 978-83-226-4104-0

Twórczość Stanisława Barańczaka – poety, tłumacza, eseisty, krytyka literackiego – od lat skłania do opracowań, komentarzy i interpretacji. Nowe edycje jego spuścizny – korespondencja z Wisławą Szymborską, libretta oper Mozarta, przekłady poezji św. Jana od Krzyża – otwierają możliwości dalszych badań. Książka Sens życia, sens wiersza. Szkice o twórczości Stanisława Barańczaka podejmuje niedopowiedziane jeszcze wątki poetyckie, przekładowe, epistolarne i eseistyczne w dorobku pisarza. W interpretacjach Autorki kluczowa pozostaje perspektywa aksjologiczna, odsłaniająca wpisane w teksty Barańczaka zagadnienie sensu zarówno ludzkiej egzystencji, jak i własnej twórczości literackiej.