Cartes de poblament valencianes modernes (segles XVI-XVIII). Vol III. AAVV. Скачать в формате fb2, epub, doc, txt. Newlib. NEWLIB.NET

Cartes de poblament valencianes modernes (segles XVI-XVIII). Vol III - AAVV

Автор: AAVV
Издательство: Bookwire
Серия: Fonts Històriques Valencianes
Жанр произведения: Документальная литература
Год издания: 0
isbn: 9788491342533

Aquest tercer volum de les cartes de poblament valencianes de l'època moderna continua el recull, per ordre cronològic, encetat en els dos anteriors i completa la col·lecció fins a les darreries del segle XVIII amb uns cent vint-i-cinc textos més. En aquest cas, els documents editats abasten des del mes de maig de 1612 a desembre de 1796, amb una amplitud cronològica considerable i, per tant, amb contextos històrics també bastant diferents. Els primers documents encara corresponen al període més dens de la resposta a l'expulsió dels moriscos de 1609, però progressivament, i fins les darreries del segle XVII, van atorgant-se pels senyors modificacions de les cartes de poblament donades inicialment als nous pobladors cristians. En algun cas, fins i tot arriben a ser tres les successives cartes atorgades, com ara a Sumacàrcer o Guardamar de la Safor, però aquests canvis no foren un fenomen aïllat sinó bastant estès pel regne valencià.