Lletres de batalla de la València medieval. AAVV. Скачать в формате fb2, epub, doc, txt. Newlib. NEWLIB.NET

Lletres de batalla de la València medieval - AAVV

Автор: AAVV
Издательство: Bookwire
Серия: Fonts Històriques Valencianes
Жанр произведения: Документальная литература
Год издания: 0
isbn: 9788491348382

Lluís Crespí de Valldaura, senyor de Sumacàrcer, i Francesc Berenguer de Blanes, senyor de Canet d'en Berenguer i de Cotes, prototips de cavallers medievals que viuen les aventures de l'heroi de les novel·les de cavalleria, són alhora figures de transició entre l'època medieval i el Renaixement. Aquest volum inclou l'edició de Pere Joan Ferrer del tractat per a la batalla a ultrança entre aquests cavallers i, a més, cinquanta-vuit documents, datats entre 1461 i 1516, al voltant del conflicte per les pretensions per la jurisdicció dels seus llocs. La batalla que desencadenen serà continuada pels seus successors: Francesc Crespí de Valldaura i Jeroni d'Íxer.