Vicent Ferrer. Projecció europea d'un sant valencià. AAVV. Скачать в формате fb2, epub, doc, txt. Newlib. NEWLIB.NET

Vicent Ferrer. Projecció europea d'un sant valencià - AAVV

Автор: AAVV
Издательство: Bookwire
Серия:
Жанр произведения: Философия
Год издания: 0
isbn: 9788491347712

Aquest llibre recull els textos de les ponències presentades en el congrés internacional «Vicent Ferrer. Projecció europea d'un sant valencià», organitzat per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i la Universitat de València i celebrat a la ciutat de València entre els dies 16 i 19 d'octubre de 2019. S'hi aborda de manera global la figura històrica de sant Vicent Ferrer, des dels contextos històrics i culturals en què pronuncià les homilies, fins a les estratègies discursives que feia servir en les prèdiques, passant per la llengua que utilitzava per a dirigir-se al públic, la tradició textual dels seus sermons i el seu posicionament davant els conflictes del moment, com ara el cisma d'Occident i el compromís de Casp, sense oblidar altres aspectes de naturalesa teològica, litúrgica o eclesial, entre els quals destaquen les seues consideracions sobre l'anticrist i la fi del món.