Znak zapytania. Marek Romański. Скачать в формате fb2, epub, doc, txt. Newlib. NEWLIB.NET

Znak zapytania - Marek Romański

Автор: Marek Romański
Издательство: Lind & Co
Серия: Kryminały przedwojennej Warszawy
Жанр произведения: Исторические детективы
Год издания: 0
isbn: 9789179959265

Europę zastrasza organizacja terrorystyczna znana jako „Znak Zapytania”. Właśnie tym znakiem „firmuje” dokonane napady, akcje sabotażowe czy pisma z nakazami posłuszeństwa lub zapowiedzią rychłej śmierci. Kto nie podda się woli „Znaku Zapytania” narażony jest na szybką śmierć … „Znak Zapytania” nie toleruje braku lojalności. Stojące za nim osoby rozpracowuje agent Th-113 brytyjskiego Intelligence Service, Roger Crandall. Ważne informacje zawarł w raporcie, który ma przekazać ambasadorowi brytyjskiemu w Warszawie. Jednakże nie dane jest mu tego dokonać, gdyż ginie nagle w mieszkaniu komisarza policji Adama Gorzyckiego. Raport przepadł, a organizacja „Znaku Zapytania” wzmacnia siły i werbuje szantażem do walki nowych członków … Bardzo zapraszamy do Warszawy międzywojenne!