Pułapki epistemologiczne i metodologiczne w badaniach nad edukacją. Jak sobie z nimi radzić?. Группа авторов. Скачать в формате fb2, epub, doc, txt. Newlib. NEWLIB.NET

Pułapki epistemologiczne i metodologiczne w badaniach nad edukacją. Jak sobie z nimi radzić? - Группа авторов

Автор: Группа авторов
Издательство: OSDW Azymut
Серия: Prace Naukowe UŚ; Pedagogika
Жанр произведения: Педагогика
Год издания: 0
isbn: 978-83-226-3183-6