ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ W OTOCZENIU ORGANIZACYJNYM KONKURENCYJNOŚĆ – RÓŻNORODNOŚĆ – MEGATRENDY- BEZPIECZEŃSTWO. Klaudia Skelnik. Скачать в формате fb2, epub, doc, txt. Newlib. NEWLIB.NET

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ W OTOCZENIU ORGANIZACYJNYM KONKURENCYJNOŚĆ – RÓŻNORODNOŚĆ – MEGATRENDY- BEZPIECZEŃSTWO - Klaudia Skelnik

Автор: Klaudia Skelnik
Издательство: OSDW Azymut
Серия:
Жанр произведения: О бизнесе популярно
Год издания: 0
isbn: 978-83-65929-83-9