Rynek książki w Polsce 2014 Dystrybucja. Łukasz Gołębiewski. Скачать в формате fb2, epub, doc, txt. Newlib. NEWLIB.NET

Rynek książki w Polsce 2014 Dystrybucja - Łukasz Gołębiewski

Автор: Łukasz Gołębiewski
Издательство: OSDW Azymut
Серия:
Жанр произведения: О бизнесе популярно
Год издания: 0
isbn: 978-83-63879-33-4