Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań. Tomasz Łukasz Niemiec. Скачать в формате fb2, epub, doc, txt. Newlib. NEWLIB.NET

Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań - Tomasz Łukasz Niemiec

Автор: Tomasz Łukasz Niemiec
Издательство: PDW
Серия:
Жанр произведения: Зарубежная психология
Год издания: 0
isbn: 9788324264735