A Way to Success: English Grammar for University Students. Year 1. Teacher’s book. Н. В. Тучина. Скачать в формате fb2, epub, doc, txt. Newlib. NEWLIB.NET

A Way to Success: English Grammar for University Students. Year 1. Teacher’s book - Н. В. Тучина

Автор: Н. В. Тучина
Издательство:
Серия:
Жанр произведения: Учебная литература
Год издания: 2010
isbn: 978-966-03-5094-6

Підручник «A way to Success. English Grammar for University Students. Year 1» є складовою частиною навчального комплексу, до якого входить посібник з практики усного та писемного мовлення, диски з текстами для аудіювання та посібник для домашнього читання для студентів 1 курсу факультетів іноземних мов. Підручник складається з 10 уроків, глосарію граматичних термінів та додатку з таблицею неправильних дієслів. Кожен урок має чітку побудову і містить 4 частини: «Вивчаємо граматику», «Практикуємося у граматиці», «Застосовуємо граматику у життєвих ситуаціях», «Виконуємо вправи вдома». Матеріал кожної частини повністю відповідає програмі першого курсу факультетів іноземних мов ВНЗ України, віковим особливостям студентів і поданий у формі зручних для опрацювання та запам'ятовування таблиць і схем.