Jak oceniać postępy uczniów. Wskazówki dla nauczycieli. Paul Dix. Скачать в формате fb2, epub, doc, txt. Newlib. NEWLIB.NET

Jak oceniać postępy uczniów. Wskazówki dla nauczycieli - Paul Dix

Автор: Paul Dix
Издательство: OSDW Azymut
Серия:
Жанр произведения: Педагогика
Год издания: 0
isbn: 978-83-01-19077-4

W jaki sposób oceniać uczniów, by zachęcić ich do efektywnej pracy?
Książka Paula Dixa pokazuje, że ocenianie to nie tylko kilka czynności zakończonych „dwóją” lub „szóstką” – to także mnóstwo szans, by zachęcić ucznia i wzmacniać efektywność uczenia się. Autor – doświadczony i wielokrotnie nagradzany za szkolenia dla nauczycieli specjalista – dzieli się narzędziami i strategiami, które umożliwią Ci wprowadzenie najlepszych praktyk oceniania uczniów w Twojej klasie.
Jeśli zadajesz sobie pytania: – jak sprawić, by uczniowie czuli się bardziej odpowiedzialni za swoje oceny? – jak zachęcać uczniów do samooceny i oceny rówieśniczej? – jak efektywnie oceniać różnych uczniów w jednej klasie? – jak wyznaczać uczniom wartościowe dla nich cele i nie narzucać własnych? – jak uprościć proces oceniania i zaoszczędzić czas? – jak zdążyć zrobić to wszystko w czasie lekcji? ta książka jest dla Ciebie.