Przedłużanie kadencji dyrektorów szkół w okresie reformy oświaty - Dariusz Skrzyński

Автор: Dariusz Skrzyński
Издательство: OSDW Azymut
Серия:
Жанр произведения: Педагогика
Год издания: 0
isbn: 978-83-269-6261-5