Latvian. Список электронных книг на Latvian языке. Огромное количесвто электронных книг на всех языках. Все бесплатно и без смс.
SPĀRNOTĀ ŠANTĀŽA
Название SPĀRNOTĀ ŠANTĀŽA
Автор(ы) произведения Džeks Londons
Жанр Прочие приключения
Язык Latvian
Серия

Аннотация

SPĀRNOTĀ ŠANTĀŽA Džeks Londons IX sēj. Naktī dzimusī
SAULES SPALVAS
Название SAULES SPALVAS
Автор(ы) произведения Džeks Londons
Жанр Прочие приключения
Язык Latvian
Серия

Аннотация

SAULES SPALVAS Saules dēls Džeks Londons VIII sēj.
ŠAUBAS PAR LABU APSŪDZĒTAJAM
Название ŠAUBAS PAR LABU APSŪDZĒTAJAM
Автор(ы) произведения Džeks Londons
Жанр Прочие приключения
Язык Latvian
Серия

Аннотация

ŠAUBAS PAR LABU APSŪDZĒTAJAM Džeks Londons IX sēj. Naktī dzimusī
BEMBIJS
Название BEMBIJS
Автор(ы) произведения Fēlikss Zaltens
Жанр Детская образовательная литература
Язык Latvian
Серия

Аннотация

Fēlikss Zaltens BEMBIJS MEŽA PASAKA IZDEVNIECĪBA «LIESMA» RĪGĀ 1968 PAR ŠIS GRAMATAS AUTORU  Ievērojamā austriešu rakstnieka Fēliksa Zaltena (1869—1945) grāmatu «Bembijs» iemīļojusi daudzu pasaules tautu jaunatne. Fēlikss Zaltens bijis kaislīgs mednieks, bet tai pašā laikā ar neaprakstāmu mīles­tību izturējies pret dzīvniekiem un aicinājis saudzēt dabu. Viņš daudz ceļojis, pētījis zvēru dzīvi, para­dumus. Savus novērojumus viņš ir attēlojis daudzās jaukās grāmatās. Taču visiemīļotākā un populārākā no viņa jaunatnes grāmatām kļuvusi meža pasaka «Bembijs», kurā ar smalku personifikāciju, silti emo­cionālā tēlojumā atainota stirnas dzīve, sākot no dzimšanas līdz mūža vakaram. Izlasiet šo grāmatu un atrakstiet, kā jums tā pa­tika. Mūsu adrese: Rīgā, Padomju bulvārī 24, Jaunat­nes un bērnu literatūras redakcijai. Tulkojusi Ērika Lūse Ilustrējis G. Ņikoļskis Vāku un titulu zīmējis I. Helmuts
ASKĀNIO jeb karaļa zeltkalis
Название ASKĀNIO jeb karaļa zeltkalis
Автор(ы) произведения Aleksandrs Dimā
Жанр Классическая проза
Язык Latvian
Серия

Аннотация

Aleksandrs Dimā ASKĀNIO jeb karaļa zeltkalis Romāns IZDEVNIECĪBA «LIESMA» RlGA 1978 No franču valodas tulkojis ĒVALDS JUHŅEVICS Mākslinieks VIESTURS GRANTS © Tulkojums atviešu valodā, «Liesma», 1978 [1] 70304 4_______ ^ M801(ll)-78 lu
APZIŅAS PARAZĪTI
Название APZIŅAS PARAZĪTI
Автор(ы) произведения KOLINS VILSONS
Жанр Научная Фантастика
Язык Latvian
Серия

Аннотация

KOLINS VILSONS APZIŅAS PARAZĪTI RIGA «SPRĪDĪTIS» 1990 THE MIND PARASITES Moscow Raduga Publishers 1986 No angļu valodas tulkojusi MARA RŪMNIECE Redaktore INTA SMITE Mākslinieks GUNTARS SIETIŅS AUGUSTAM DĒRLETAM, kurš pamudināja sarakstīt šo grāmatu «Pirms nomirstu, man jārod veids, kā pasacīt to būtisko, kas ir mani, ko es nekad vēl neesmu teicis — kas nav ne milestiba, ne naids, ne žēlums vai nicinājums, bet pati dzīves elpa, spēcīga un nākusi no tālienes, tā ienes cilvēka dzīvē plašumu un baiļpilnu, bezkaislīgu spēku, kāds nepiemīt cilvēcei. . .» BĒRTRANDS RASELS*[1]vēstule Konstancei Malsonei, 1918. g., citēts no: «Mana filozofiskā attīstība», 261. lpp.
TĒRAUDA RĪKLE
Название TĒRAUDA RĪKLE
Автор(ы) произведения MIHAILS BULGAKOVS
Жанр Классическая проза
Язык Latvian
Серия

Аннотация

MIHAILS BULGAKOVS JAUNA ĀRSTA PIEZĪMES TĒRAUDA RĪKLE
Kad mostas bronza
Название Kad mostas bronza
Автор(ы) произведения Vilis Zemgars
Жанр История
Язык Latvian
Серия

Аннотация

VILIS ZEMGARS KAD MOSTAS BRONZA Vilis Zemgars, īstajā vārdā Vilis Derums, ir tālu aiz republikas robežām pazīstams medicīnas zinātņu doktors, paleopatologs, Latvijas PSR Eksperimentālās un klīniskās medicīnas zinātniskās pētniecības institūta vecākais zi­nātniskais līdzstrādnieks. Par ilggadīgu un nevainojamu darbu tautas veselības aizsardzībā un par aktīvu sabied­risko darbu saņēmis vairākus valdības apbalvojumus Vilis Zemgars, it kā turpinādams grāmatā «Skarbajās sendienās» aizsākto tēmu par aizvēsturiskiem laikiem ta­gadējā Baltijas teritorijā, savā jaunākajā romānā «Kad mostas bronza» pievērsies bronzas laikmetam, aprakstot kādas pirmbaltu ģints dzīvi.
PUTNI, ZVĒRI UN RADINIEKI
Название PUTNI, ZVĒRI UN RADINIEKI
Автор(ы) произведения Džeralds Darels
Жанр Природа и животные
Язык Latvian
Серия

Аннотация

Džeralds Darels PUTNI, ZVĒRI UN RADINIEKI Gerald Durrell BIRDS, BEASTS AND RELA TIVES No angļu valodas tulkojusi LINDA VlTOLA Māksliniece SOLVITA OZOLA Gerald Durrell, 1969 Nordik, 2001 Veltīts TEODORAM STEFANIDIM pateicībā par smiekliem un mācībām
EKSPEDĪCIJA UZ ZEMI
Название EKSPEDĪCIJA UZ ZEMI
Автор(ы) произведения STĀSTU KRĀJUMS
Жанр Научная Фантастика
Язык Latvian
Серия

Аннотация

EKSPEDĪCIJA UZ ZEMI IZDEVNIECĪBA «ZINĀTNE» RĪGA 1968 Сборники англо-американской фантастики «ЭКСПЕДИЦИЯ НА ЗЕМЛЮ» и «ТУННЕЛЬ ПОД МИРОМ» Издательство «Мир» Москва 1965 «экспедиция на землю» Издательство «Зинатне» На латышском языке MĀKSLINIECE M.RĪKMANE Šī grāmata pirmo reizi latviešu valodā sniedz aptverošāku pārskatu par angļu un amerikāņu fantastika. Šā literatūras žanra cienītāji tiksies ar 9 mazāk pa­zīstamiem autoriem (desmitais ir A. Azimovs, kura grā­mata «Es, robots» iznāca 1967. gadā). Ar ko varētu patikt viņu darbi? Ar aktuālu tēma (piemēram, cilvēks un tehnika, cilvēks izplatījumā u. c.) risinājumu no dažādiem redzes viedokļiem, ar dažu parādību humoristisku skatījumu, ar aizraujošu sižetu, vārdu sakot, — ar daudz ko. Cerams, ka, aizve­rot šo grāmatu, ikvienam atmiņā būs palicis kaut kas skaists vai pārdomām rosinošs. Un, ja tā būs, varēsim pārliecināti teikt, ka «Ekspedīcija uz Zemi» savu mērķi — lasītāja sirdi sasniegusi.