Lithuanian. Список электронных книг на Lithuanian языке. Огромное количесвто электронных книг на всех языках. Все бесплатно и без смс.
Meistras ir Margarita
Название Meistras ir Margarita
Автор(ы) произведения Michailas Bulgakovas
Жанр Советская классическая проза
Язык Lithuanian
Серия

Аннотация

Soliaris
Название Soliaris
Автор(ы) произведения Stanislavas Lemas
Жанр Научная Фантастика
Язык Lithuanian
Серия

Аннотация

Net patys dievai
Название Net patys dievai
Автор(ы) произведения Isaac Asimov
Жанр Научная Фантастика
Язык Lithuanian
Серия

Аннотация

Durys į vasarą
Название Durys į vasarą
Автор(ы) произведения Robertas A. Heinleinas
Жанр Научная Фантастика
Язык Lithuanian
Серия Zenitas

Аннотация

Amerikiečių rašytojo fantasto romanas apie inžinierių išradėją, kuris savo priešų užmigdomas šaltuoju miegu. Pabudęs po trisdešimties metų, jis randa būdą grįžti atgal, tačiau praeityje nepasilieka, nes ateitis visada gražesnė.
Savęs atradimas
Название Savęs atradimas
Автор(ы) произведения Vladimiras Savčenka
Жанр Научная Фантастика
Язык Lithuanian
Серия

Аннотация

V. Savčenka gimė 1933 metais Poltavoje. Pagal profesiją jis — inžinierius elektrikas. Eilę metų dirbo mokslinio tyrimo institute, yra išradimo ir mokslinių darbų puslaidininkių ir mikroelektronikos srityje autorius. Būdamas studentu, pradėjo rašyti fantastinius apsakymus. Pirmoji mokslinė fantastinė apysaka „Juodos žvaigždės” išėjo 1960 metais. Fantastikos rinkiniuose buvo išspausdinti jo apsakymai „Profesoriaus Berno pabudimas”, „Antroji ekspedicija į Keistąją planetą”, nedidelė apysaka „Sėkmės algoritmas” ir pjesė „Naujasis ginklas”. Ukrainiečių kalba išleistos jo apysakos „Laiko šmėkla” ir „Talento valanda”.
Trys Beno Baksterio Mirtys
Название Trys Beno Baksterio Mirtys
Автор(ы) произведения Robert Sheckley
Жанр Научная Фантастика
Язык Lithuanian
Серия

Аннотация

Mokslinės fantastikos istorijų rinkinys: Kelionė į žemę Likvidacijos tarnyba Akademija Lorėjaus šiukšlininkas Dėl ko verta gyventi Bandomasis pavyzdys Zuikis Minimalus žmogus Forma Specialistas Demonai Pieno furgono reisas Ritualas „Ieškotojų ypatingasis Trys Beno Baksterio mirtys Globa Žmogaus našta Orderis žmogžudystei Šis tas veltui
Nenugalimasis
Название Nenugalimasis
Автор(ы) произведения Stanislaw Lem
Жанр Научная Фантастика
Язык Lithuanian
Серия

Аннотация

Stanislavas Lemas gimė Lvovo mieste, tuo metu priklausiam Lenkijai (dabar — Ukrainai), Sabinos Woller ir Samuelio Lemo šeimoje. Lemas buvo žydų kilmės, tačiau auginamas kaip katalikas, o vėliau save laikė ateistu. Lvovo universitete 1939–1941 m. studijavo mediciną. Per Antrąjį pasaulinį karą ir nacių okupaciją Lemas išvengė persekiojimo dėl savo kilmės, nes turėjo netikrus dokumentus. 1946 m. Stanislavas Lemas persikėlė iš Sovietų Sąjungos okupuotos teritorijos į Krokuvą ir tęsė medicinos studijas Jogailos universitete. Kad išvengtų karo gydytojo tarnybos, Lemas nelaikė baigiamųjų egzaminų, todėl tik gavo pažymėjimą, kad studijas baigė. Dirbo asistentu mokslinėje institucijoje ir laisvu laiku ėmė rašyti. 1946 m. Stanislavas Lemas debiutavo kaip poetas, taip pat išleido keletą romanų. 1951 m. išleido pirmąjį mokslinės fantastikos romaną — „Astronautai” (Astronauci). 1956 m. išleistas kitas romanas — „Magelano debesis” — paties autoriaus vėliau buvo vertinamas kaip menkavertis, tačiau tuo pačiu tai buvo kūrinys, pastūmėjęs Stanislavą Lemą ir toliau rašyti. 1957 m. Stanislavas Lemas išleido pirmąją negrožinę filosofinę knygą „Dialogai" (Dialogi), o po ketverių metų, 1961-aisiais, pasaulį išvydo pats žymiausias Lemo darbas — „Soliaris”. Tačiau tarptautinės šlovės pirmiau susilaukė kitas Stanislavo Lemo veikalas — trumpų apsakymų serija „Kiberiada”, pasakojantis apie pasaulį, valdomą robotų ir kitų intelektualių mašinų. 1977 m. Stanislavas Lemas tapo Krokuvos garbės piliečiu, o 1981 m. gavo garbės laipsnį iš Vroclavo Politechnikos, vėliau iš Opolės, Lvovo ir Jogailos universitetų. 1981 metų gruodžio mėnesį Lenkijos Liaudies Respublikoje įvedus karinę padėtį, Stanislavas Lemas išvyko į Berlyną, o paskui išvažiavo į Vieną ir grįžo tik 1988-aisiais.
Šviečiančios vilko akys
Название Šviečiančios vilko akys
Автор(ы) произведения Juozas Aputis
Жанр Классическая проза
Язык Lithuanian
Серия

Аннотация

Tolimosios Žemės dainos
Название Tolimosios Žemės dainos
Автор(ы) произведения Arthur C. Clarke
Жанр Научная Фантастика
Язык Lithuanian
Серия

Аннотация

Tik kelios salos bekraščiame vandenyne — Talasos planeta buvo tikras rojus, kuriame prieš daugybę šimtmečių įsikūrė Motininiu laivu atvykusi žmonių kolonija, kai mokslininkai nustatė, kad gan greitai Saulė pavirs nova.Štai tuomet Talasos danguje apsireiškia milžiniškas žvaigždėlaivis „Magelanas”, gabenantis savo triumuose milijoną šaltuoju miegu miegančių paskutiniųjų Žemės gyventojų…
Gyvenama Sala
Название Gyvenama Sala
Автор(ы) произведения Arkadij Strugackij
Boris Strugackij
Жанр Научная Фантастика
Язык Lithuanian
Серия

Аннотация

Sarakšo planetą atrado Baderio ekspedicija 2148 metais. Paaiškėjus, kad joje gyvena technologinę civilizaciją sukūrę humanoidai, ekspedicijos vadas nusprendžia tučtuojau nerti hipererdvėn ir pranešti apie atradimą Galaktikos Saugumo Tarybai. Kiek vėliau paaiškėja, kad Sarakšo civilizacija pergyveno termobranduolinę katastrofą. Ir štai tuomet į Sarakšą atvyksta Maksimas Kamereris, dvidešimtmetis Laisvosios Paieškos Grupės narys, neturintis jokių progresoriškų ar paprasto kontaktavimo įgūdžių…